Medarbetare

Medarbetare

Bertil Andersson

Advokat Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1988.


Ägare till Advokatfirman Bertil Andersson AB sedan 1989.


Biträdande jurist sedermera advokat hos Advokatfirman von Scheele AB, Nässjö 1985-1989.


Tingsmeritering vid Eksjö tingsrätt 1982-1985.


Jur. kand Lunds universitet 1982.

Karin Andersson

Administration och ekonomi